Εξωτερική κάσα

Η εξωτερική κάσα τοποθέτησης συστημάτων Plisse-Easy, χρησιμοποιείται σε ανοίγματα όπου δεν υπάρχει απαραίτητο κενό στo κούφωμα.

Για την καλύτερη εφαρμογή, ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν γωνίες συνδέσεως για να ταιριάξουν τα προφίλ που είναι κομμένα σε φάλτσο 45ο γωνία.