Το Μ9660 αποτελεί τη βάση των ανοιγόμενων συστημάτων της ALUMIL και δημιουργήθηκε ούτως ώστε να προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις θερμομόνωσης, χάρη στη χρήση πολυαμιδίων 24mm, αυξημένη στεγανότητα σε συνδυασμό χαμηλό κοστολόγιο για τον κατασκευαστή.


Το σύστημα δύναται να συνεργαστεί τόσο με μηχανισμό European Groove όσο και με περιμετρικό μηχανισμό και προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας των απαραίτητων τυπολογιών.


Το SMARTIA Μ9660 αποτελεί το νέο ολοκληρωμένο ανοιγόμενο σύστημα της ALUMIL, το οποίο συνδυάζει υψηλή θερμομόνωση μαζί με υψηλή κατασκευαστική ευελιξία και εξαιρετικό σχεδιασμό.

Ικανοποιητικές επιδόσεις θερμομόνωσης SMARTIA
Γενικά Χαρακτηριστικά
 1. Πλάτος κάσας 56mm και πλάτος φύλλου 65,5mm.
 2. Θερμομόνωση με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου στα 24mm (Uf από 1,98 W/m2K)
 3. Μέγιστο βάρος φύλλου 130kg
 4. Μηχανισμός European Groove, pvc.,
 5. Στεγάνωση σε τρία επίπεδα (σύστημα στεγάνωσης ALUSEAL).
 6. Μέγιστο πάχος υάλωσης 40mm
 7. Πάχος διατομών 1,3 -2,0
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 1. Βάθος κάσας 56 mm
 2. Βάθος φύλλου 65.5 mm
 3. Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής 101,5 mm
 4. Ελάχιστο εμφανές πλάτος (¨Τ¨) 70mm
 5. Βάρος φύλλου 130 Kg
 6. Πάχος υάλωσης. εως 40 mm
 7. Πάχος διατομών 1,3 - 2,0 mm
Επιδόσεις
 1. Θερμοπερατότητα - EN ISO 10077-2....Uf=1.8 W/m2K
 2. Αεροπερατότητα - EN 12207 Class 4
 3. Υδατοπερατότητα - EN 12208 .Class E750
 4. Αντοχή σε ανεμοπίεση - EN 12210 Class C2/B2
Τυπολογίες
 1. Σταθερά
 2. Ανοιγοανακλινόμενα
Slider